Bech Ballettens Venner

Hos bech ballet akademi er der en selvstændig støtteforening, Bech Ballettens Venner.  Den blev i 2016 startet op af en flok forældre som ønskede at støtte op om balletskolens aktiviteter samt hjælpe til der hvor vi kunne.

Derfor er formålet med foreningen bl.a. at koordinere hjælp ved diverse praktiske ting og aktiviteter på balletskolen. Derudover kan foreningen hjælpe/bistå ved arrangementer og kan evt. være igangsættere af sociale aktiviteter for balletskolens elever og forældre mm.

Der er i støtteforeningen ingen kontingent, men vi tager MEGET gerne imod donationer, store som små. Donationerne går til at dække udgifter i forbindelse med forfriskninger mm. til diverse forestillinger.

Ved donation forpligter man sig ikke til at udføre praktisk arbejde. Bestyrelsen laver løbende opslag, hvor man kan tilmelde sig, hvis man har tid, lyst og overskud. Det er således muligt at støtte foreningens arbejde udelukkende ved donation.

Der kan ved enkelte sociale arrangementer opkræves et mindre beløb til at dække evt omkostninger til afholdelse af dette.

Man er altid velkommen til, at komme med forslag til nye tiltag og kan kontakte Formand Lena Ringkow Petersen vedr. dette.

Alle er velkommen. Det gælder både forældre, familie og venner til balletbørn hos Bech Ballet Akademi.

Kontakt

Bestyrelses formand: Lena Ringkow Petersen

  Sociale Medier

  Du kan finde os på facebook og følge med i støtteforeningens arbejde.
  Vi glæder os til at møde dig!

  Facebook

  Vedtægter

  §1 Navn
  Stk.1.Foreningens navn er Bech Ballettens Venner.
  Stk.2. Foreningen har beliggenhed i Ballerup kommune.

  § 2 Formål
  Stk. 1: Formålet med Bech Ballettens Venner er at støtte aktiviteter for og med børn og unge, der danser hos Bech Ballet Akademi S.M.B.A. Dette kan f.eks. være lettere forplejning (is, saft, frugt, etc.) i forbindelse med forestillinger, transport til opvisninger udenfor Tempovej samt arrangementer for balletskolens elever.
  Stk. 2: Bistå praktisk med at realisere konkrete projekter på balletskolen.
  Stk. 3: Søge fondsmidler og donationer samt arrangere events, hvor der kan samles penge til specifikke projekter eller støtteforeningens generelle virke.
  Stk. 4: Støtteforeningens formål er ikke at oparbejde et overskud.
  Stk.5. Foreningen samarbejder med Bech Ballet Akademi S.M.B.A. /Bech Balletten.
  Stk.6. Foreningen er neutral og kan ikke blande sig i Bech Ballet Akademis S.M.B.A. ledelse.

  § 3 Bidrag
  Stk. 1. Bidrag kan gives af alle interesserede, som ønsker at støtte aktiviteter for Bech Ballet Akademis S.M.B.A. og dennes elever.
  Stk. 2. Bidraget sker ved henvendelse til foreningens administration. Bidraget er frivilligt og kan afleveres til formanden for Bech Ballettens Venner, eller i den blå æske på balletskolen.

  § 4. Administration i Bech ballettens Venner
  Stk. 1. Administrationen i Bech Ballettens venner består af frivillige som har interesse i, at gøre noget godt for Bech Ballet Akademi S.M.B.A. og dennes dansere.
  Stk. 2. Udover formanden består administrationen af en anden frivillig, men gerne flere.

  § 5. Økonomi.
  Stk. 1. Foreningens regnskab er fortløbende.
  Stk. 2. Regnskabet bliver ført i et kladdehæfte, og kan fremvises på foranledning.
  Stk. 3. Foreningens regnskab føres af administrationen.

  Vedtægter rettet til juni 2019.